You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
0752 573 671 | contact@erisdesign.ro
  • Coșul este gol!

Confidentialitate

Politica de confidențialitate

aplicată de ERIS HUB SRL, având sediul în Cluj Napoca, str. Soporului, nr.8A, bloc A2, scara 2, etaj 8, ap.114, judet Cluj, având codul unic de înregistrare nr. 39263703 şi număr de ordine în registrul comerţului J12/1690/2018:

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către ERIS HUB SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Termeni în înțelesul Regulamentului European nr.679/2016:

  date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.erisdesign.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a ERIS HUB SRL, și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către ERIS HUB SRL.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Regulamentului European nr.679/2016.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa ERIS HUB SRL, sediul social în Cluj-Napoca, str.Soporului, nr. 8A, bloc A2, scara 2, etaj 8, apartament 114, judetul Cluj, (sau prin email la contact@erisdesign.ro), vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:


– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

ERIS HUB SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

ERIS HUB SRL poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.